Ποιοι είμαστε;

Η Ομάδα μας

We are a team of different artistic and skilled film producers who have the same
aim of producing the best films to the beloved audience.