Βίντεο για χρήση στο διαδίκτυο

Δημιουργούμε το κατάλληλο βίντεο για χρήση σε ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο και τα social media. Βρίσκουμε το κοινό που απευθύνεσαι και δημιουργούμε content για αυτούς.